Závlahy  >  Faq - otázky  >

FAQ - Často kladené otázky

Tieto otázky predstavujú najbežnejšie otázky, kladené užívateľovi zavlažovacích systémov. Pokiaľ máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa výrobkov RAIN BIRD alebo používania či ovládania systémov zavolajte nám na naše telefónne čísla alebo nám pošlite e-mail.

1. Koľko vody vlastne trávnik vyžaduje?

Väčšina trávnikov vyžaduje približne 25mm vody týždenne pri teplotách okolo 25 - 28 st. Celzia. Táto hodnota predstavuje 25 litrov na m2 týždenne. Ak teploty stúpajú, stúpa i nárok trávnika na hodnotu závlahovej dávky. Pri extrémnych teplotách sa totiž väčšina vody odparí.

2. Kedy je najvhodnejšie zavlažovať?

RAIN BIRD doporučuje zavlažovať v skorých ranných hodinách eventuálne vo večerných hodinách. Zavlažovanie v priebehu dňa je vhodné len pri chladnom počasí a v prípade čerstvo vysiateho trávnika, ktorý vyžaduje trvalú vlhkosť niekoľko týždňov po vysiatí.
Zavlažovať by sa malo iba raz denne. Výnimky možno pripustiť len pri extrémnych hodnotách výparov (vysoké teploty) a u ílovitých pôd, ktoré veľmi obtiažne absorbujú dostatočné množstvo vody. Niekoľko závlahových cyklov je taktiež vhodné použiť na svahoch, kde hrozí nebezpečie povrchového odtoku a erózie povrchu.

3. Ako často zavlažovať?

Všeobecne sa doporučuje zavlažovať nepravideľne a v dlhších intervaloch než v pravideľných, krátkych intervaloch.
Dlhší interval medzi jednotlivými cyklami núti koreňový systém trávy hľadať vlahu v hlbších vrstvách zeminy. Korene potom rastú smerom dole a vytvárajú kompaktnejší, pevnejší a odolnejší travny drn. Časté a krátke zavlažovanie podporuje tvorbu koreňov tesne pod povrchom. Takýto drn je veľmi náchylný k vytrhávaniu a poškodeniu.

4. Ako dlho zavlažovať?

Dĺžka zavlažovania závisí na skutočnosti, ako rýchlo postrekovače aplikujú vodu na trávnik. Základnú informáciu o hodnote zrážkovej výšky tj. koľko vody Váš systém dodá na trávník získáte od Vašej inštalačnej firmy. Skutočnú hodnotu zrážkovej výšky zistíte jednoducho pomocou nádobiek, ktoré položíte do zavlažovanej plochy. Potom spustite systém na 15 minút. Zmerajte množstvo vody v nádobkách, zpriemerujte ho a vynásobte 4 x. Potom zistíte hodnotu zrážkovej výšky za 1 hodinu.

Všeobecne platí: To čo dodajú rozprašovacie postrekovače za 15 minút dodajú rotačné postrekovače za 60 - 90 minút.

5. Čo robiť keď bude pršať?

Všetky ovládacie jednotky RAIN BIRD umožňujú systém vypnúť pomocou funkcie ovládacej jednotky ON/OFF. Naviac, takmer všetky systémy sú doplnené automatickým čidlom RAIN CHECK, ktorý pri dostatku prirodzených zrážok systém dočasne vypne a po odparení vody z nádobky čidla opäť systém automaticky aktivuje.

6. Čo robiť pred príchodom zimy?

Doporučuje sa objednať si zazimovanie systému u našej firmy. V prípade, že si chcete systém vypustiť sami dodržujte tieto základné pravidlá:
     1. Vypnite hlavný prívod vody do systému.

     2. Vypustite pomocou vypúšťacích ventilov vodu zo systému. V prípade, že systém neumožňuje gravitačné vypustenie, vyfúkajte vodu zo systému pomocou kompresoru a stlačeného vzduchu. Pozor! Nikdy neprekročte hodnotu tlaku vzduchu 2,0 atm a nikdy nevpúšťajte vzduch do uzavretého systému.

     3. Uistite sa, že celý systém je celkom vypustený.

     4. Ovládaciu jednotku vypnite.

Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na niektorom z uvedených telefónnych čísiel.

7.  Ako systém na jar spustiť?

     1. Zapnite a naprogramujte ovládaciu jednotku.
     2. Vyčistite filter, zkontrolujte, či sú uzavreté všetky vypúšťacie ventily. Otvorte manuálne prvú sekci a zároveň pomaly otvárejte hlavný prívod vody. Nechajte uniknúť vzduch z potrubia sekcie. Rovnaký postup zopakujte u všetkých sekcií.
     3. Zkontrolujte v prevádzke všetky sekcie, zkontrolujte nastavenie výsečí a stav trysiek postrekovačov a prípadné nedostatky odstráňte.

8. Akú údržbu systém vyžaduje?

Každý mesiac doporučujeme:

     1. Upraviť dáta na ovládacej jednotke
     2. Zkontrolujte stav trysiek a nastavenie postrekovačov
     3. Zkontrolujte vložku filtra popr. ju vyčistite.
Jeden krát za sezónu sa doporučuje:
     1. Zkontrolujte popr. vyčistite filtre na všetkých postrekovačoch (hlavne na rozprašovacích postrekovačoch a mikrorozprašovacích).
     2. Manuálne spustite každú sekciu a zkontrolujte činnost postrekovačov
     3. Zkontrolujte stav káblových konektorov pri cievkach elektroventilov.
Podľa potreby zkontrolujte:
     1. Stav trysiek postrekovačov
     2. Osadenie povrchu postrekovačov v úrovni terénu. Hlavne u novo založených záhrad dochádza k poklesu povrchu záhrady a postrekovače a šachtice začnú vyčnievať nad povrch trávnika. Pri kosení trávnika potom dochádza k poškodeniu postrekovačov. Podľa potreby umiestnite postekovače do úrovne terénu.

9. Čo sa stane, keď príde k výpadku el. prúdu?

Všetky ovládacie jednotky sú vybavené záložnými zdrojmi, ktoré pri krátkodobom výpadku el. energie zachovajú naprogramovaná údaje v pamäti jednotky. Pri dlhšom výpadku je potom aktivovaný záložný program, ktorý zaistí núdzové zavlažovanie. Je nutné znovu naprogramovať ovládaciu jednotku.

10. Čo ak máme znečistenú vodu a čo s tým robiť ?

Pre zavlažovacie systémy je používaná voda z nejrôznejších zdrojov. Studne, nádrže, potoky a staré, liatinové mestské vodovody obsahujú množstvo nečistôt a pevných častíc, ktoré môžu poškodiť postrekovače a elektroventily systému.
Preto RAIN BIRD doporučuje vždy na vstup do systému osadiť vhodne dimenzovaný filter, ktorý tieto nečistoty zachytí. Filter by mal byť ľahko prístupný pre pohodlné čistenie.

11. Koľko vody a aký tlak pre prevádzku systému bude potrebný ?

Minimálny tlak pre spoľahlivý chod systému je približne 2 - 2,5 atm. Je lepšie, aby bol k dispozícii tlak okolo 3,5 - 4,0 atm. Vyvarujte se napojenia systému na zahradné kohútiky s malým profilom, ktoré omedzujú prietok vody a vďaka dlhému prívodu v malých profiloch zpôsobujú vysoké ztraty tlaku. Doporučuje sa napojiť systém tesne za vodomerom popr. vodomer nechať vymeniť za vodomer o vetšom profile.

Minimálny prietok, ktorý umožňuje optimálny návrh systému, sa bude u záhrad asi 500-700m2 výmery pohybovať okolo 0,6 - 0,7l/s. Čím vyšší prietok vody bude k dispozícii, tým investične lacnejší systém sa dá navrhnúť. U studní, ktoré majú výdatnosť nižšiu sa doporučuje inštalovať vyrovnávajúcu nádrž.

12. Môžeme spúšťať rotačné a rozprašovacie postrekovače naraz a spoločne na jednej vetve potrubia?


V žiadnom prípade. Rozprašovacie a rotačné postrekovače majú celkom odlišnú zrážkovú výšku a preto musia byť vždy napojené na rozdielné potrubné vetvy.

13. Spotrebuje automatický závlahový systém viac vody ako spotrebujem teraz?


Nie, práve naopak, vodu ušetríte. Nemusíte sa obávať premočenia, alebo úniku vody pri zabudnutí zavrenia kohútika pri závlahe hadicou. Naviac s čidlom zrážok Rain Bird reaguje Váš systém na zrážky tým, že sa sám vypne v prípade, že závlaha nieje nutná.

14. Naozaj šetrí závlahový systém čas?

Áno.Nebudete musieť stráviť ani minútu vzácneho voľného času polievaním trávnika. Váš nový systém zabezpečí všetko polievanie miesto Vás, dokonca aj keď ste mimo domov.

15. Bude závlaha automatickým systémom rovnako kvalitná ako ručná zálievka?


Závlaha bude omnoho kvalitnejšia, pretože profesionálne navrhnutý systém dodá jednotlivým rastlinám, trávniku a záhonom presne požadovanú závlahovú dávku.

16. U nás je priemerná ročná zrážka 400mm a viac, je naozaj potrebný závlahový systém?


Ak pri Vašom dome naprší každý tretí deň vždy presne rovnaké množstvo zrážok, potom zrejme závlahový systém potrebovať nebudete. Ale príroda sa väčšinou takto nechová a jediný spôsob ako poskytnúť Vašemu trávniku podmienky pre zdravý a bujný rast, je poskytnúť mu pravidelne presne odmeranú dávku závlahy. V období sucha, keď je nedostatok zrážok, môže byť Váš trávnik zničený za pár dní bez závlahy.

17. Sú na trhu aj iné firmy z ktorých si môžem vybrať?

Kedže každý systém má byť "ušitý na mieru", typický systém sa skladá z ovládacej jednotky (ktorá slúži ako mozok systému), ventilov (ktoré otvárajú a uzatvárajú prívod vody do podzemného rozvodného potrubia) a postrekovačov (ktoré priamo distribujú vodu na danú oblasť). Preto aby bola istota, že jednotlivé komponenty budú bez problémov zaraditeľné do jedného systému, je najlepšie, aby boli vyrábané jedným výrobcom. Na rozdiel od firmy Rain Bird, väčšina firiem však vyrába len jeden alebo dva komponenty celého systému. Rain Bird navrhuje a vyrába všetky hlavné komponenty kompletného závlahového systému. Rain Bird má medzinárodnú sieť obchodných zástupcov, ktorý spolupracujú s inštalačnými firmami, ktoré Vám systém namontujú.

18. Ako mám poznať ktorý systém je pre mňa najlepší?

Najlepšie je vždy spolupracovať s profesionálnym dodávateľom inštalačných prác, ktorý sa orientuje v otázkach zdroja a tlaku vody, typoch pôdy, potrbách rastlín a poveternostných podmienkách. Dodávateľ vezme tieto faktory do úvahy pri návrhu systému vzhľadom k špecifickým podmienkam Vášho pozemku.

19. Ušetrím, keď si systém nainštalujem sám?

Nie. V skutočnosti Vás to z dlhodobejšieho hladiska môže stáť omnoho viac peňazí. Profesionálny dodávateľ navrhne a nainštaluje cenovo čo najefektivnejší a pritom spoľahlivý systém. Môžete si byť istý, že pre prácu použije zariadenia urýchlujúce inštaláciu a potrebné na to, aby bol Váš pozemok opäť čo najskôr v poriadku. Dodávateľ bude venovať zvýšenú pozornosť takým dôležitým faktorom, ako sú spon postrekovačov (prestrek je dôležitý preto, aby celá plocha bola rovnomerne zavlažovaná) a zariadenie proti zpätnému prúdeniu vody (ktoré je nevyhnutné pre ochranu Vašej pitnej vody). A pretože Váš dodávateľ bude znalý aj v inštalatérskych otázkach a otázkach elektrického zapojenia, nebudete sa musieť obávať nákladných opráv v elektrickej alebo potrubnej inštalácii. Urobí prácu rýchlejšie, bez zbytočného porušenia Vašej záhrady a na svoju prácu Vám poskytne záruku.

20. Budem mať problémy s prevádzkou systému?

Váš dodávateľ Vám pomôže vybrať najvhodnejšiu ovládaciu jednotku a nastaví program vyhovujúci Vaším individuálnym požiadavkám. Tiež Vám vysvtlí ako systém prevádzkovať. Následne môžete jednoducho sám meniť naprogramované údaje podľa inštrukcií v manuále k ovládacej jednotke.

21. Koľko ma bude dobrý systém stáť?

Cena systému je určovaná mnohými faktormi, akými sú napríklad veľkosť a tvar zavlažovanej plochy a zvláštne požiadavky na závlahu. Môžete ale počítať s tým, že Váš dodávateľ Vám navrhne cenovo najefektívnejší a spoľahlivý systém, zahŕňajúci kvalitu výrobkov Rain Bird. Dodávateľ pozná ponuku profesionálnych sériových výrobkov Rain Bird a vie ako ich zosúladiť do jednotného systému, ktorý pre Vás dosiahne maximálny efekt. Dodávateľ si za svoje výrobky ručí a berie vážne zákazky voči kvalite práce a poinštalačného servisu. Rovnako ako väčšina ľudí aj Vy máte prevdepodobne množstvo otázok, na ktoré by ste sa chceli opýtať pred tým, ako urobíte konečné rozhodnutie ohľadom objednávky závlahového systému. Táto internetová stránka Vám na veľa z nich odpovie, ale prosím neváhajte sa opýtať Vášho dodávateľa na akékoľvek ďalšie otázky, ktoré budete mať.

Ponúkame Vám naše služby

Postaráme sa o Vašu záhradu Súčasťou našej ponuky je aj pravidelná údrža zelene.

Fotogaléria - Záhrady

Pozrite si fotografie. Realizácie projektov a výsledky nášho úsilia.

Fotogaléria - Závlahy

Pozrite si galériu. Zavlažovanie záhrad a verejných plôch.

Fotogaléria - Záhradné osvetlenie

Pozrite si galériu. Osvetlenie záhrad.