Závlahy  >  Inštalácia systému  >

Inštalácia systému

Zavlažovacie systémy RAIN BIRD sa po celom svete radia medzi profesionálne produkty. Identické výrobky sa nedajú kúpiť v obchodných domoch ani v obchodoch pre záhrádkárov.

Moderný zavlažovací systém nieje vždy jednoduché navrhnúť a správne namontovať. Preto sú v naprostej večšine zavlažovcie systémy RAIN BIRD montované profesionálnymi odbornými firmami, ktoré sú pravidelne školené a dodržujú správne všetky pracovné postupy a technickú špecifikáciu výrobcu.

Instalačné firmy disponujú všetkým potrebným technickým vybavením a vedia prizpôsobiť systém drobným zmenám které občas nastávajú (zmena umiestnenia kríkov alebo stromov, zvetšenie terasy, posunutie bazénu atď.).

V neposlednej rade, inštalačná firma vykoná inštaláciu systému, podstatne rýchlejšie - pre záhradu o veľkosti 700 - 800m2 by doba montáže od začatia prác do odovzdania systému nemala prekročiť 1 týždeň.

Nieje treba se obávať poškodenia Vášho trávníka na už založených záhradách. Naša firma odborne vykoná odobratie trávneho drnu, urýchlene a citlivo urobí výkopy a po inštalácii systému výkop zhutní a všetko dá do pôvodného stavu. Nemusíte se obávať prepadania zasypaných rýh alebo postrekovačov vyčnievajúcich z trávníka.

Naviac, Vám poskytneme na celý systém záruku a prvé zazimovanie systému a jarné spustenie Vám urobíme zadarmo.

Ponúkame Vám naše služby

Postaráme sa o Vašu záhradu Súčasťou našej ponuky je aj pravidelná údrža zelene.

Fotogaléria - Záhrady

Pozrite si fotografie. Realizácie projektov a výsledky nášho úsilia.

Fotogaléria - Závlahy

Pozrite si galériu. Zavlažovanie záhrad a verejných plôch.

Fotogaléria - Záhradné osvetlenie

Pozrite si galériu. Osvetlenie záhrad.