Referencie  >  Klienti  >

Klienti

Zákazník

Objekt a služby

Malstav Invest

Trnavská ul,Tomášikova ul. sadové úpravy pri polyfunkčnom objekte, údržba zelene

OMV

čerpacia stanica PHM , projekcia,založenie a údržba zelene

Slovenská sporiteľňa a.s ústredie BA

zavlažovací systém Rainbird, projekt, realizácia

Slovnaft a.s.

náhradná výsadba stromov

Transpetrol

čerpacia stanica PHM , projekcia,založenie zelene

ICT Istroconti

Vajnorská ul.,sadové úpravy pri polyfunkčnom objekte

BCI Žilina

ošetrovanie a výrub stromov, sadovnícke a zemné práce

VÚB Wüstenrot a.s.

projekcia sad.úprav, výsadba a dodávka mobilnej zelene, závlahový systém, interiérová zeleň, pravidelná údržba

Cz Slovakia

sadové úpravy, výsadba stromov

H.R.E.C

dodávka a údržba zelene, Záborského ul.

Vodohospodárske stavby a.s.

ošetrovanie a výrub stromov, Žilinská ul.

arch.kanc. Ing.arch.Grossman+Šimek

projekcia sad.úprav, projekcia závlah Rainbird

H.T.Real

dodávka a údržba zelene, Záhorská Bystrica, Strmé Vŕšky

Importex s.r.o Malacky

projekcia sad.úprav, sadové úpravy

MAN úžitkové vozidlá Slovakia

Rožňavská ul.,dodávka sadovníckych úprav

Váhostav a.s. Žilina

rekonštrukcia závlahového systému

MÚ Bratislava Staré mesto

náhradná výsadba stromov

Stava s.r.o Malacky

projekcia sad.úprav, sadové úpravy

Životná poisťovňa Wustenrot

projekcia sad.úprav a závlahového systému, realizácia, strešná záhrada, mobilná zeleň, interiérová zeleň, pravidelná údržba

Agroservis Stupava

projekcia sad.úprav, sadové úpravy pre súkromné záhrady

Volkswagen Slovakia a.s.

projekcia závlahového systému, osobná vrátnica, Devínska N.Ves

Matador a.s Púchov

projekcia a realizácia závlahového systému, testovacia dráha pre osobné vozidlá Matadordrom, servis

Geoconsult a.s. Bratislava

projekcia závlahového systému

Arija Ilava

projekcia a realizácia závlahového systému v areáli firmy

Optimal Slovakia s.r.o

projekcia sad.úprav a závlahového systému, priemyselný park Lozorno

Sates a.s.

projekcia závlahového systému

Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva

pravidelná údržba zelene pri rezidencii v Bratislave

Slovenský zväz autorský

pravidelná údržba zelene

Gymnázium Malacky ul.1.Mája

závlahový systém futbalového ihriska, projekt a realizácia, čerpacia stanica

Cargo - Partner s.r.o

sadové úpravy , pravidelná údržba zelene a zimná údržba

Dom Svetla s.ro. Trnava

závlahový systém rainbird

BCI Žilina a.s. BD Majerníková I. a II.

sadové úpravy

Rybáreň sv.Petra Jelka

závlahový systém rain bird, projekt a realizácia

FK Vajnory

čerpacia stanica, zavlažovací vozík Rainbird Traveler

Hotel Blue I a II Bratislava

závlahový systém Rainbird, sadové úpravy, mobilná zeleň

Bytoč a.s. BD Wustenrot

strešná záhrada, zavlažovací systém Rainbird

PPKL s.r.o Bratislava

údržba zelene

FK Púchov Streženice

zavlažovací systém Rainbird, čerpacia stanica pre futbalové ihrisko, projekt , realizácia

a desiatky súkromných záhrad

projekcia, sad.úpravy, dodávka a montáž závlah rainbird