Závlahy  >  Návrh systému  >

Návrh systému

Návrh systému ? ....bez starostí a celkom zadarmo

Optimálny návrh automatického zavlažovacieho systému neni vždy jednoduchou záležitosťou. Je treba správne posúdiť zdroj vody, ktorý je k dispozícii, zvoliť zo širokej ponuky postrekovačou, trysiek a ventilou najvhodnejšie typy, správne ich rozmiestniť s ohľadom na chodníky, stromy, kry a pergoly, zobrať do úvahy bazén, posúdiť vplyv vetra, svetových strán a zatienenie pozemku, správne navrhnúť profily potrubia a ovládacích káblov a pod. Instalačné firmy v spoluprácii zo zastúpením RAIN BIRD však túto starosť prevezmú úplne za Vás. V konkrétnom mieste získajú všetky potrebné informácie, s Vami prediskutujú Vaše predstavy a po dohode na rozsahu a charakteru systému vypracujú návrh systému a cenovú ponuku.

Čo je dobré si pripraviť?

Pôdorys záhrady

Pokiaľ máte k dispozícii tzv. Osadzovací plán od zahradného architekta, máte veľa práce ušetrenej. V Osadzovacom pláne s uvedenou mierkou (väčšinou 1:50 alebo 1:100) je vždy vyznačený tvar a proporcie pozemku, potrebné dľžkové miery, cesty, chodníčky, pergoly, posedenie i bazén a samozrejme všetky výsadby, ich charakter vrátane druhovej skladby a výšky. Vždy budú tiež vyznačené tvary a veľkosti trávníkových plôch a solitérne výsadby ako sú stromy a väčšie kry. Takýto plán je väčšinou postačujúcim podkladom. Pokiaľ je Vaša záhrada už hotová a osadzovací plán nemáte k dispozícii je dobré si takýto plán vypracovať v zjednodušenej forme.
Nezabudnite uviesť orientáciu pozemku k svetovým stranám popríp. prevládajúci smer vetru.
Kvalita návrhu bude totiž vždy zodpovedať kvalite predložených podkladov.

Popis zdroja vody

Pre prvú fázu návrhu postačí charakterizovať typ pripojenia na zdroj vody a jeho parametre. Zdrojom vody býva najčastejšie pôvodná alebo budovaná vodovodná prípojka, studňa alebo dažďová nádrž popríp. kombinácia niekoľkých typov zdroja.
Pokiaľ je zdrojom studňa je dobré poznať jej priemer, hľbku popríp. tzv. výdatnosť a podľa týchto parametrov potom zvoliť vhodné čerpadlo.
V prípade, že je už čerpadlo inštalované, pokúste sa zistiť jeho typ a parametre.
Otázka zdroja vody je veľmi dôležitá a je dobré ju riešiť čo najskôr. Je dobré si uvedomiť, že čím bude kapacitnejší zdroj vody, tým nižšiu investíciu bude potrebné vložiť do vlastného zavlažovacieho systému. Dostatočne dimenzovaná vodovodná prípojka a vodomer je pomerne nenákladnou investíciou a pritom môže ušetriť tisícové čiastky na zavlažovacom systéme.
Pokiaľ o inštalácii systému iba uvažujete, je dobré sa napriek tomu informovať u zastúpenia RAIN BIRD alebo instalačnej firmy na technické predpoklady zdroja vody na Vašom konkrétnom prípade.

Rozsah zavlažovania

Pokúste sa vytvoriť si vlastnú predstavu, ktoré plochy si budete priať systémom pokryť. Väčšinou sa jedná o trávníkové plochy, výsadby, krové skupiny atď.Pokiaľ počítate na niektorých plochách v blízkej budúcnosti s úpravami (bazén, posedenie a pod.) zvážte riešenie systému na týchto plochách v neskoršom období tak, aby novo inštalovaný systém nebolo nutné prerábať už po prvej sezóne. Dodatočne inštalovaný bazén uprostred trávníkovej plochy návrh systému zásadne ovplyvní...

Výškové pomery na pozemku

Ak Váš výkres neobsahuje vrstevnice zmerajte alebo seriózne odhadnite prevýšenie na pozemku aspoň v extrémnych bodoch - najvyššie a najnižšie miesto, a miesto napojenia na zdroj vody.

Zdroj el. energie

Zdroj el. energie je podstatný hlavne v prípade, keď zvažujeme použitie čerpadla. Príkon čerpadiel vhodných pre pozemok o rozlohe 700 - 1000m2 sa bude pre Vašu orientáciu pohybovať okolo 1 - 1,5kW. El. energiu budeme potrebovať tiež pre napájenie ovládacej jednotky. Pozor! Existujú aj batériové ovládacie jednotky, ktoré nevyžadujú zdroj el. energie. Tieto jednotky pracujú po celý rok len s dvoma 9V batériami.

Umiestnenie ovládacej jednotky

Dávame prednosť umiestnenia ovládací jednotky vo vnútornom prostredí (vonkajšia inštalácia je ale tiež možná) na viditeľnom mieste. Vhodnými miestami bývajú zahradné domčeky, garáže, pivnice a pod. Ovládacie jednotky sa nemontujú do studní alebo vlhkých podzemných šácht. Ak niektoré z hore uvedených informácií nemáte k dispozícii, nezúfajte a zavolajte nám. Určite nájdeme cestu, ako Vašu konkrétnu situáciu vyriešiť.

Všetko ostatné je už na nás...

Na základe týchto informácií Vám firma GREEN COLOUR vypracuje zdarma a nezáväzne návrh systému vrátane cenovej kalkulácie.

Ponúkame Vám naše služby

Postaráme sa o Vašu záhradu Súčasťou našej ponuky je aj pravidelná údrža zelene.

Fotogaléria - Záhrady

Pozrite si fotografie. Realizácie projektov a výsledky nášho úsilia.

Fotogaléria - Závlahy

Pozrite si galériu. Zavlažovanie záhrad a verejných plôch.

Fotogaléria - Záhradné osvetlenie

Pozrite si galériu. Osvetlenie záhrad.