Závlahy  >  Parky  >

Parky

Pekne udržované parkové plochy sú istotne pýchou nielen každého mesta, mestečka alebo dediny, ale i každej firmy alebo spoločnosti.

Základným predpokladom pre zachovanie kvality trávníkových plôch a veľakrát nákladného výsadbového materiálu je kvalitná zálievka, ktorú je väčšinou obtiažne zaistiť manuálne bez vysokých prevádzkových nákladov, ktoré je nutné vynaložiť na závlahu plôch.

Riešením je inštalácia stabilného zavlažovacieho systému, ktorý optimálne pokrýva požadované plochy a dodáva optimálne množstvo závlahových dávok.

V ponuke firmy RAIN BIRD je vďaka širokému výrobnému sortimentu celá rada produktov, ktoré spĺňajú náročné požiadavky kladené na zavlažovacie systémy na verejných plochách.

Postrekovače používané na verejných plochách sa vyznačajú nielen výbornou distribúciou závlahovej vody, ale vďaka svojej robustnej konštrukcii a špeciálnemu pohonnému mechanizmu i vysokou odolnosťou proti vandalizmu.

Automatika prevádzky systému prispieva k znižovaniu prevádzkových nákladov a umožňuje ovládať i veľmi rozsiahle systémy s veľkým počtom postrekovačov. Systémy možno vďaka automatickému ovládaniu prevádzkovať v nočných a skorých ranných hodinách, kedy je teplota závlahovej vody veľmi blízka teplote výsadieb. Účinnosť závlahy je v tomto období výrazne vyššia v porovnaní s denným zavlažovaním vďaka podstatne menšiemu výparu a nižšiemu vplyvu vetra. Taktiež nebezpečie poškodzovania systému a jeho prvkov je v noci omnoho nižšie. Okrem klasických, centrálne ovládaných 24V systémov sú v ponuke i 9V batériové systémy UNIK a UNIK Radio, ktoré nevyžadujú zdroj el. energie. Tieto systémy sú veľkým prínosom tam, kde je obtiažne zaistiť zdroj el. energie alebo len za cenu veľmi vysokých nákladov.

Pre veľmi rozsiahle systémy sa používajú dvojvodičové dekóderové systémy s kapacitou až 1 000 elektroventilov. Takéto systémy, medzi ktoré patria napr. RAIN BIRD Master Junior alebo Master 3, sú schopné pokrývať parkové plochy o výmere niekoľkých desiatok hektárov a sú veľmi vhodné pre realizáciu systémov v etapách. Dekóderové systémy, ktoré patria k vrcholu automatiky závlahových systémov, sú veľmi flexibilné a vyznačujú sa vysokým užívateľským komfortom a množstvom špeciálnych funkcií, ktoré výrazne uľahčujú ovládanie zložitých a rozsiahlych systémov.

Ponúkame Vám naše služby

Postaráme sa o Vašu záhradu Súčasťou našej ponuky je aj pravidelná údrža zelene.

Fotogaléria - Záhrady

Pozrite si fotografie. Realizácie projektov a výsledky nášho úsilia.

Fotogaléria - Závlahy

Pozrite si galériu. Zavlažovanie záhrad a verejných plôch.

Fotogaléria - Záhradné osvetlenie

Pozrite si galériu. Osvetlenie záhrad.