Služby  >  Realizácia  >

Realizácia

Na základe podkladov záhradníckeho projektu, Vám naša firma dodá všetok rastlinný materiál, zabezpečí dodávku zeminy alebo substrátov a pripravý všetko potrebné pre začatie prác.

Postup realizácie:

 • vyčistenie pozemku - odstránenie stavebného odpadu,sute a nežiadúcej zelene,
  prípadné ošetrenie a ochrana zachovanej zelene
 • hrubá modelácia terénu - urovnanie terénu technikou, presuny hmôt
 • umiestnenie záhradných stavieb - altánky,záhradné domčeky,výstavba jazierka
 • položenie inžinierských sietí - rozvody elektr.pre osvetlenie, hlavné rozvody vody
 • výsadba drevín a kvetín - výkop jám, sadenie, namulčovanie
 • inštalácia závlahového systému - montáž postrekovačov, nastavenie systému
 • založenie trávnikov - výsev trávy alebo pokládka trávnych drnov
 • údržba zelene do odovzdania
 • odovzdanie diela

Na zakladaní okrasnej záhrady sa podiela tím skúsených odborníkov. Záhradný architekt priebežne vykonáva autorský dozor nad realizáciou projektu a všetky prípadne zmeny by mali byť s ním prekonzultované. Výhodou kompletnej realizácie jednou firmou je jej relatívna rýchlosť a všetky záruky berie na seba jeden subjekt.

Naša firma dáva tieto záruky:

 • rastlinný materiál - 18 mesiacov
 • práca - 1 rok
 • závlahový systém RainBird - 3 roky, na niektoré časti 5 rokov
 • ostatný materiál - min. 1 rok /ak výrobca nestanovil inak/

Ponúkame Vám naše služby

Postaráme sa o Vašu záhradu Súčasťou našej ponuky je aj pravidelná údrža zelene.

Fotogaléria - Záhrady

Pozrite si fotografie. Realizácie projektov a výsledky nášho úsilia.

Fotogaléria - Závlahy

Pozrite si galériu. Zavlažovanie záhrad a verejných plôch.

Fotogaléria - Záhradné osvetlenie

Pozrite si galériu. Osvetlenie záhrad.